Szeplős szegfű

Merev, felálló szárú, egyszerű vagy kissé ágas hajtású, érdesen szőrös növény. Sötétzöld levelei szálasak, keskeny lándzsásak, kihegyesedők, ép szélűek. Szagtalan, élénk rózsaszínű vagy pirosas virágai 10-15 mm átmérőjűek. A keskeny pártacimpák többnyire pettyezettek, szabálytalanul fogazottak. A csészecső 15-20 mm-es, tövében két pár egyforma hosszú, levélszerű csészepikkellyel. A számos apró magvat rejtő tok 4 foggal nyílik.

• ELTERJEDÉS: Európa nagy része. Hazánk nyugati részén honos.

• ÉLŐHELY: Mészkerülő gyepek, sövények, útszélek.

Sziki budavirág

Szétterülő szárú, szálas, pozsgás, 6-15 mm-es levelű növény. Pálhája fehéres színű, mirigyszőrös, rövid. Virágai 5-8 mm átmérőjűek, a porzók száma legfeljebb 5. A lecsüngő, 3 kopáccsal nyíló tok 3-5 mm hosszú.

o ELTERJEDÉS: Egész Európa. Hazánk szikesein elég gyakori.

o ÉLŐHELY: Iszapos sziktársulások; tengerparti homoktalajok, száraz, sós mocsarak.

Tengerparti aszúszegfű

Vékony szárú, kopasz vagy gyéren szőrös hajtású növény. Levelei szálasak, háromerűek, kihegyesedők. Rózsaszínű, 5-6 mm átmérőjű virágai barnás színű, papírszerű fellevelekkel övezett, tömött fejecskében nyílnak. Apró tok termése 4 foggal nyílik, magjai bibircsesek.

• ELTERJEDÉS: Nagy-Britannia és Franciaország, de elvétve másutt is előfordulhat. Hazánkban nem honos.

• ÉLŐHELY: Homokos, törmelékes talajú száraz gyepek; többnyire a tenger közelében.

• ROKON FAJOK: A homoki aszúszegfű (Petrorhagia prolifera) szára szőrösebb, levelei hosszabbak, magjai recések. Száraz gyepek gyakori növénye.

Barátszegfű

Tőlevélrózsás, kopasz hajtású növény. Kevés leveit viselő, virágos hajtása merev, felálló. Keskenyszálas, finoman kihegyezett levelei 5 mm szélesek, kékeszöld színűek. Tömött, hajtásvégi csomókban nyíló, 18-20 mm átmérőjű virágai sötét rózsaszínűek, ritkán fehérek.
Sokfogú, 4-12 mm-es szirmai nem pettyezettek. A csészét szálkásan kihegyezett, barna fellevelek övezik. A tok 4 foggal nyílik.

• ELTERJEDÉS: Európa nagy része. Hazánkban szórványos.

• ÉLŐHELY: Szárazréteken, sziklagyepekben, esetenként ritkás erdőkben.

• ROKON FAJOK: A magyar szegfű (Dianthus pontederae) virágai hajtásvégi csomókban nyílnak. Lilás-piros szirmai 3-5 mm-esek, 5-6 fogúak. Szárazgyepekben, tölgyesekben elég gyakori, bennszülött faj.

Csupasz tengerhúr

Sárgászöld színű, kopasz, kissé pozsgás növény. Szétterülő, bokrosodó, gazdagon elágazó hajtása a szárcsomóknál legyökerezik. Levelei ép szélűek, rövid nyelűek vagy ülők. Magányosan vagy kis csomókban nyíló virágai 6-10 mm átmérőjűek, 5 tagúak. A csészelevelek valamivel hosszabbak a szirmoknál. A sokmagvú tok 3 kopáccsal nyílik.

• ELTERJEDÉS: Egész Európa. Hazánkban nem honos.

• ÉLŐHELY: Homokos, kavicsos, sziklás tengerpartok; elviseli a sós permetet.

Erdei csitri

Kúszó, felegyenesedő szárú, kusza hajtású növény. Tojásdad, elliptikus levelei 3-5 erűek. Fehér, 4-7 mm átmérőjű, pelyhes kocsányú, levélhónalji virágai magányosan vagy többesével nyílnak.
A párta és a csésze 5 tagú, a szirmok nem kicsípettek. A sokmagvú tok 4-6 foggal nyílik.

• ELTERJEDÉS: Európa nagy része. Hazánk nyugati részén gyakori.

• ÉLŐHELY: Erdők, sövények; nyirkos, árnyékos helyek; mészkerülő.

Havasi kakukkszegfű

Alpesi kertekben is gyakran látható, felálló, el nem ágazó szárú, kopasz vagy kissé szőrös hajtású, párnaképző növény. Levelei átellenes állásúak, ép szélűek, lapát alakúak, lándzsásak vagy szálasak, többnyire tőállók. A virágos hajtáson mindössze 2- 3 pár levél ül. A bíborrózsaszín, ritkán fehér, 8- 12 mm átmérőjű virágok tömött fejecskében nyílnak. A kisebbekben rendszerint csak termő fejlődik. A csésze forrt, rövid, 5 fogú. A szirmok mélyen, legalább félig bemetszettek. A sokmagvú, 4-5 mm hosszú tok 5 foggal nyílik.

• ELTERJEDÉS: Európa magashegységei, hidegebb területei.

• ÉLŐHELY: Alpesi rétek, sziklagyepek; általában nehézfémekben, szerpentinásványokban gazdag talajon.

Hólyagos habszegfű

Erősen változékony, szürkészöld színű, tövénél fásodó szárú, felálló hajtású növény. Levelei tojásdadok, elliptikusak, ép szélűek, az alsók nyelesek. Illatos, fehér, 16-18 mm átmérőjű virágai laza bogernyőben nyílnak. A csésze hólyagosan felfújt. Az 5 mélyen bemetszett szirom nem fedi egymást. A sokmagvú tok 6 foggal nyílik.

• ELTERJEDÉS: Egész Európa. Hazánkban szórványos.

• ÉLŐHELY: Irtásrétek, erdő szélek; száraz, törmelékes, meszes talajú területek.

Homoki habszegfű

Enyvesen szőrös, szürkészöld színű, felálló, esetleg szétterülő hajtású, egyszerű vagy elágazó szárú növény. Levelei szálasak, szálas lándzsásak, ép szélűek, az alsók nyelesek. Rózsaszín vagy fehér, 4-5 mm átmérőjű virágai magányosan vagy kis csomókban nyílnak.

• ELTERJEDÉS: Európa nagy része. Hazánkban szórványos.

• ÉLŐHELY: Homokpuszta gyepek, homokdűnék.

• ROKON FAJOK: A francia habszegfű (Silene gallica) 10 erű csészéje nem felfújt. Virágai egyoldalú, elágazó fürtben nyílnak. Szántóföldi gyomtársulások hazánkban szórványos növénye.

Kakukkhomokhúr

Heverő szárú, kusza hajtású, durva szőrökkel fedett, szürkés árnyalatú növény. Vékony szára gazdagon elágazó. Levelei 3-S mm hosszúak, tojásdadok vagy lándzsásak, kihegyesedők, 3-5 erűek.
Fehér, 5-S mm átmérőjű virágai szétterülő bogernyőben nyílnak.
A szirmok épek, a csészelevelek kihegyesedők, a porzók száma 10.
A tok 3 kéthasábú foggal nyílik; valamivel hosszabb a megmaradó csészénél.

• ELTERJEDÉS: Egész Európa, az északi tájak kivételével. Hazánkban gyakori.

• ÉLŐHELY: Száraz gyepek, parlagok, útszélek, esetenként falmélyedések; homokos vagy meszes talajon.